من و کتاب: فروشگاه اینرنتی کتاب
من و کتاب: خرید اینرنتی کتاب

خرید کتاب فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی (فرهنگنامه های زبان شناسی ۴) (انتشارات علمی - فردوس آقاگل زاده )

نویسنده: فردوس آقاگل زاده ناشر: انتشارات علمی موضوع: فرهنگ چاپ اول ۱۳۹۲

۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۴۷,۲۰۰ ریال (۸% تخفیف)

برای تخفیف بیشتر وارد شوید.

ناموجود

شابک : ۹۷۸۹۶۴۴۰۴۲۵۱۵ تعداد صفحه: ۲۰۰ اندازه: رقعی نوع جلد: زرکوب

سایر مشخصات

۶۵ نفر

مشاهدات

۰ نفر

دوستداران

۰ نفر

نظرات

اشتراک گذاری:

ویدئوهای مرتبط

ویدئوهای خود را درباره کتاب فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی (فرهنگنامه های زبان شناسی ۴) با دیگران به اشتراک بگذارید.

اولین ویدئو را شما به اشتراک بگذارید. ارسال ویدئو

لیست های پیشنهادی

لیست های شخصی خود را ایجاد کنید و به دیگران پیشنهاد دهید.

اولین لیست حاوی این کتاب را ایجاد کنید. ایجاد لیست