من و کتاب: فروشگاه اینرنتی کتاب
من و کتاب: خرید اینرنتی کتاب

خرید کتاب رساله قشیریه (انتشارات زوار - ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری ابوعلی حسن بن احمد عثمانی)

(تصحیح:بدیع الزمان فروزانفر،شرححال استاد فروزانفر و ماخذ ابیات عربی:احمد مهدوی دامغانی) نویسنده: ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری مترجم: ابوعلی حسن بن احمد عثمانی ناشر: انتشارات زوار موضوع: عرفان چاپ سوم ۱۳۹۱

۸۸۰,۰۰۰ ریال ۸۰۹,۶۰۰ ریال (۸% تخفیف)

برای تخفیف بیشتر وارد شوید.

خرید کتاب

شابک : ۹۷۸۹۶۴۴۰۱۳۲۴۹ تعداد صفحه: ۸۴۶ اندازه: وزیری نوع جلد: زرکوب

سایر مشخصات

۲۱۹ نفر

مشاهدات

۱ نفر

دوستداران

۰ نفر

نظرات

اشتراک گذاری:

دوستداران


یادداشت بنویسید

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

ویدئوهای مرتبط

ویدئوهای خود را درباره کتاب رساله قشیریه با دیگران به اشتراک بگذارید.

اولین ویدئو را شما به اشتراک بگذارید. ارسال ویدئو

لیست های پیشنهادی

لیست های شخصی خود را ایجاد کنید و به دیگران پیشنهاد دهید.

اولین لیست حاوی این کتاب را ایجاد کنید. ایجاد لیست

محصولاتی که مشاهده کرده اید