من و کتاب: فروشگاه اینرنتی کتاب
من و کتاب: خرید اینرنتی کتاب

خرید کتاب خرد بر سر جان (نامگانه دکتر احمدعلی رجائی بخارائی) (انتشارات سخن - محمدجعفر یاحقی )

(درخواست و کوشش:محمد جعفر یا حقی و دیگران) نویسنده: محمدجعفر یاحقی ناشر: انتشارات سخن موضوع: مقاله ادبی چاپ اول ۱۳۹۱

۲۹۰,۰۰۰ ریال ۲۶۶,۸۰۰ ریال (۸% تخفیف)

برای تخفیف بیشتر وارد شوید.

خرید کتاب

شابک : ۹۷۸۹۶۴۳۷۲۵۸۱۵ تعداد صفحه: ۸۴۸ اندازه: وزیری نوع جلد: زرکوب

سایر مشخصات

۷۳ نفر

مشاهدات

۱ نفر

دوستداران

۰ نفر

نظرات

اشتراک گذاری:

دوستداران


یادداشت بنویسید

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

ویدئوهای مرتبط

ویدئوهای خود را درباره کتاب خرد بر سر جان (نامگانه دکتر احمدعلی رجائی بخارائی) با دیگران به اشتراک بگذارید.

اولین ویدئو را شما به اشتراک بگذارید. ارسال ویدئو

لیست های پیشنهادی

لیست های شخصی خود را ایجاد کنید و به دیگران پیشنهاد دهید.

اولین لیست حاوی این کتاب را ایجاد کنید. ایجاد لیست