اجمالی

احمد جعفری

تاریخ عضویت: 1399/03/20

از

دوستان
تصاویر
ویدئوها
مورد علاقه ها
خرید کتاب مقدمه ای بر نظریه فیلم نویسنده رابرت استم مترجم گروه مترجمان انتشارات سوره مهر فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب مکتب های ادبی جهان (مسائل نظری ادبیات) نویسنده مریم حسینی مترجم  انتشارات فاطمی فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب متافیزیک سینما (قابلیت های فیلم در انتقال مفاهیم معنوی و ماورایی) نویسنده مهدی ارجمند مترجم  انتشارات سوره مهر فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب