اجمالی

علی اکبر دبیرنیا

تاریخ عضویت: 1399/01/13

از

دوستان
تصاویر
ویدئوها
مورد علاقه ها
خرید کتاب دایره المعارف کوچک من۲۲ (درباره ی باغ وحش) نویسنده فرانسواز دوگیبرت مترجم رویا خوئی انتشارات محراب قلم فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب دایره المعارف کوچک من ۸ (درباره ی جهان) نویسنده آگنس واندویل،میشل لانسینا مترجم رویا خوئی انتشارات محراب قلم فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب دایره المعارف کوچک من ۵ (درباره ی حیوانات مزرعه) نویسنده فرانسواز دوگیبرت مترجم رویا خوئی انتشارات محراب قلم فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب دایره المعارف کوچک من۱۰ (درباره ی حواس پنج گانه) نویسنده فرانسواز دوگیبرت مترجم رویا خوئی انتشارات محراب قلم فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب دایره المعارف کوچک من۱۴ (درباره ی کوهستان) نویسنده فرانسواز دوگیبر مترجم رویا خوئی انتشارات محراب قلم فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب دایره المعارف کوچک من ۴ (درباره ی ماشین ها) نویسنده آگنس واندویل مترجم رویا خوئی انتشارات محراب قلم فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب دایره المعارف کوچک من۱۱ (درباره ی جنگل) نویسنده آگنس واندویل مترجم رویا خوئی انتشارات محراب قلم فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب زیبا بنویسیم ۱ (فارسی اول دبستان) نویسنده رضا تبریزی مترجم  انتشارات قدیانی فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب زیبا بنویسیم ۲ (فارسی دوم دبستان) نویسنده رضا تبریزی مترجم  انتشارات قدیانی فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب زیبا بنویسیم ۳ (فارسی سوم دبستان) نویسنده رضا تبریزی مترجم  انتشارات قدیانی فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب زیبا بنویسیم ۵ (فارسی پنجم دبستان) نویسنده رضا تبریزی مترجم  انتشارات قدیانی فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب راهنمای آموزش و تدریس مجموعه کتاب های زیبا بنویسیم نویسنده رضا تبریزی مترجم  انتشارات قدیانی فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب زیبا بنویسیم ۶ (فارسی ششم دبستان) نویسنده رضا تبریزی مترجم  انتشارات قدیانی فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب زیبا بنویسیم ۴ (فارسی چهارم دبستان) نویسنده رضا تبریزی مترجم  انتشارات قدیانی فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
علی اکبر دبیرنیا

علی اکبر دبیرنیا برای کتاب دایره المعارف کوچک من ۸ (درباره ی جهان) یادداشت نوشت.

11:55:46-1399/02/08

متاسفانه نه من و کتاب، از سه هفته قبل تاکنون، به هیچ روشی پاسخگو نبوده ، نه به صورت تلفنی و نه وبسایت!!!!!؟؟؟؟؟!!!!

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

علی اکبر دبیرنیا

علی اکبر دبیرنیا برای کتاب دایره المعارف کوچک من ۸ (درباره ی جهان) یادداشت نوشت.

14:50:54-1399/02/04

علاوه بر تاخیر بسیار زیاد در ارسال کتاب، عدم پاسخگویی تلفنی و عدم اطلاع رسانی مناسب در قسمت پیگیری سفارشات، از مشکلات اساسی من و کتاب است

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

علی اکبر دبیرنیا

علی اکبر دبیرنیا برای کتاب دایره المعارف کوچک من ۸ (درباره ی جهان) یادداشت نوشت.

14:48:18-1399/02/04

من 13 جلد کتاب در تاریخ 13 فروردین 99 از سایت خریداری کردم و امروز تعداد 9 جلد از آنها را دریافت کردم. متاسفانه سفارش ناقص ارسال شده بود و کتاب کتاب دایره المعارف کوچک من ۸ (درباره ی جهان) به همراه سه جلد کتاب دیگر برایم ارسال نشده بود. لطفاً پیگیری فرمایید و ها هم

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.