اجمالی

نسيم آقائي

تاریخ عضویت: 1398/12/01

از

دوستان
تصاویر
ویدئوها
مورد علاقه ها
خرید کتاب کیوتو (پایتخت قدیم)،(جهان نو) نویسنده یاسوناری کاواباتا مترجم مهدیه عباس پور انتشارات چشمه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب مرگ در سامرا (مجموعه داستان های کوتاه) نویسنده گابریل گارسیا مارکز مترجم زهرا رهبانی انتشارات گل آذین فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب عمو زادگان (جهان نو) نویسنده سال بلو مترجم ویدا قانون انتشارات چشمه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب راه نویسنده نجیب محفوظ مترجم محمدرضا مرعشی پور انتشارات هاشمی فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب روی پله های کنسرواتور نویسنده دونالد بارتلمی مترجم شیوا مقانلو انتشارات افق فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب زن تسخیر شده (جهان نو) نویسنده دونالد بارتلمی مترجم شیوا مقانلو انتشارات چشمه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب ۲۴ ساعت از زندگی یک زن (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ۸۴) نویسنده اشتفن تسوایک مترجم عبدالله توکل،رضا سیدحسینی انتشارات نگاه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب شبگرد (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ۸۸) نویسنده نجیب محفوظ مترجم صادق دارابی انتشارات نگاه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب قلعه ی سرنوشت متقاطع نویسنده ایتالو کالوینو مترجم شیرین معتمدی انتشارات قطره فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب راز نویسنده راندا برن مترجم نفیسه معتکف انتشارات لیوسا فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب قدرت نویسنده راندا برن مترجم نفیسه معتکف انتشارات لیوسا فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

نسيم آقائي

نسيم آقائي نسبت به کتاب قدرت ابراز علاقه کرد.

08:38:23-1399/02/15

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

نسيم آقائي

نسيم آقائي نسبت به کتاب راز ابراز علاقه کرد.

08:37:08-1399/02/15

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.