اجمالی

وحید تردست

تاریخ عضویت: 1398/05/05

از

دوستان
تصاویر
ویدئوها
مورد علاقه ها
خرید کتاب فیلم آموزشی قدرت کلام موثر در فروش موفق (مجموعه سمینارهای دید مثبت) نویسنده جرج والتر مترجم  انتشارات لوح مثبت فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب فیلم آموزشی قدرت کلام موثر در فروش موفق (مجموعه سمینارهای دید مثبت) نویسنده جرج والتر مترجم  انتشارات لوح مثبت فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب سمینار تصویری ایجاد انگیزه خرید در مشتری (مجموعه سمینارهای نوابغ کسب و کار) نویسنده زیگ زیگلار مترجم  انتشارات لوح مثبت فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.