اجمالی

غلامرضا محمدی

تاریخ عضویت: 1397/12/20

از

دوستان
تصاویر
ویدئوها
مورد علاقه ها
خرید کتاب احمد شاملو (شعر زمان ما ۱) نویسنده احمد شاملو مترجم  انتشارات نگاه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب #آسمانی تر از نام خورشید (چهره های شعر معاصر ایران۲۰)،(۲جلدی) نویسنده محمدعلی شاکری یکتا مترجم  انتشارات ثالث فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات نویسنده رابرت اسکولز مترجم فرزانه طاهری انتشارات آگاه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب بحران رهبری نقد ادبی و رساله حافظ (گفت و گوی ملک ابراهیم امیری) نویسنده رضا براهنی مترجم  انتشارات دریچه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب نقد آثار غلامحسین ساعدی از نگاه نویسندگان نویسنده  مترجم  انتشارات اشاره فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب تاریخ ادبیات عرب نویسنده رینولد نیکلسون مترجم کیوان دخت کیوانی انتشارات ویستار فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب سه استاد:بالزاک،دیکنز،داستایوفسکی (رساله اول:بالزاک) نویسنده اشتفان تسوایک مترجم محمد محیط انتشارات دنیای نو فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب جواد مجابی (تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران) نویسنده علی شروقی مترجم  انتشارات ثالث فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب ارائه ی زاخر-مازخ:سردی و شقاوت نویسنده ژیل دلوز مترجم پویا غلامی انتشارات بان فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب ویرژیل نویسنده جسپر گریفین مترجم عبدالله کوثری انتشارات ماهی فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب آگاهی نقد (مجموعه ی نظریه و نقد ۴) نویسنده ژرژ پوله مترجم مرتضی بابک معین انتشارات علم فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب مطالعات انتقادی (نظریه های انتقادی معاصر در نقد ادبیات و هنر) نویسنده صادق رشیدی مترجم  انتشارات علم فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب نظریه ادبی:مقدمات نویسنده یوهانس ویلم برتنز مترجم فرزان سجودی انتشارات علم فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.