اجمالی

مهدی احمدی

تاریخ عضویت: 1397/12/15

از

دوستان
تصاویر
ویدئوها
مورد علاقه ها
خرید کتاب التفات در شعر معاصر فارسی:رویکردی نشانه شناختی (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی۱۵) نویسنده فرزان سجودی،فرید دهقان طرزجانی مترجم انتشارات علم فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب نوروز آقای اسدی (جهان تازه ی داستان) نویسنده محمد کلباسی مترجم انتشارات چشمه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب او (مجموعه داستان)،(جهان تازه داستان۱۵۲) نویسنده محمد کلباسی مترجم انتشارات چشمه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب صورت ببر نویسنده محمد کلباسی مترجم انتشارات آگاه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب اصول و مبانی تحلیل متون ادبی نویسنده سلینا کوش مترجم حسین پاینده انتشارات مروارید فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب روانکاوی فرهنگ عامه (نظم و ترتیب نشاط) نویسنده بری ریچاردز مترجم حسین پاینده انتشارات مروارید فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب یاد مانا (پنج مقاله درباره خاطره نویسی و خاطره نگاشته های جنگ و جبهه/دفاع مقدس) نویسنده علیرضا کمری مترجم انتشارات سوره مهر فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب حکیم بانوی شعر:زندگی و شعر پروین اعتصامی (چهره های شعر معاصر ایران) نویسنده رحیم چاوش اکبری مترجم انتشارات ثالث فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب ترانه آبی زندگی (بررسی زندگی اجتماعی و ادبی فریدون مشیری) نویسنده محمدرضا محمدی آملی مترجم انتشارات نگاه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب کالبد شکافی رمان فارسی نویسنده عبدالعلی دستغیب مترجم انتشارات سوره مهر فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب نصرت رحمانی (تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران) نویسنده مهدی اورند مترجم انتشارات ثالث فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب گشودن رمان (رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی) نویسنده حسین پاینده مترجم انتشارات مروارید فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب صدای تنها (مطالعه و تحلیل ساختاری داستان کوتاه) نویسنده فرانک اوکانر مترجم شهلا فیلسوفی انتشارات اشاره فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب حرفه:داستان نویس ۴ نویسنده فرانک ای.دیکسون،ساندرا اسمیت مترجم کاوه فولادی نسب،مریم کهنسال نودهی انتشارات زاوش فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب حرفه:داستان نویس ۳ نویسنده فرانک ای.دیکسون،ساندرا اسمیت مترجم کاوه فولادی نسب،مریم کهنسال نودهی انتشارات زاوش فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب حرفه:داستان نویس ۱ نویسنده فرانک ای.دیکسون،ساندرا اسمیت مترجم کاوه فولادی نسب،مریم کهنسال نودهی انتشارات چشمه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب آموزش نویسندگی ۵ (طرح و ساختار رمان) نویسنده جیمز اسکات بل مترجم محسن سلیمانی انتشارات سوره مهر فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب آموزش نویسندگی ۴ (زندگینامه خودتان را بنویسید حتی اگر مشهور نیستید) نویسنده استیو زوسمر مترجم حسن هاشمی میناباد انتشارات سوره مهر فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب آموزش نویسندگی ۶ (جادوی زاویه دید) نویسنده آلیشیا راسلی مترجم محسن سلیمانی انتشارات سوره مهر فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب سیمین بهبهانی (تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران) نویسنده محمد هاشم اکبریانی مترجم انتشارات ثالث فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب ادبیات در مخاطره نویسنده تزوتان تودوروف مترجم محمدمهدی شجاعی انتشارات ماهی فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب پروین اعتصامی مردبانوی شعر فارسی (نگاهی تازه به کیستی شاعر و چیستی شعرش) نویسنده داوود احمدزاده بخشایش مترجم انتشارات ماشی فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب پیکرشناسی شاهنامه فردوسی نویسنده بهناز پیامنی مترجم انتشارات زوار فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب تودوروف در تهران نویسنده تزوتان تودوروف مترجم آزیتا همپارتیان انتشارات چشمه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب سه روز برای دیدن نویسنده هلن کلر مترجم مرضیه خوبان فرد انتشارات روانشناسی و هنر فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب سبک و لحن در داستان (کارگاه داستان ۸) نویسنده جانی پین مترجم نیلوفر اربابی انتشارات رسش فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب گفت و گو نویسی در داستان (کارگاه داستان ۹) نویسنده لوئیس تورکو مترجم پریسا خسروی سامانی انتشارات رسش فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب درون مایه در داستان (کارگاه داستان ۷) نویسنده رونالد توبیاس مترجم مهرنوش طلائی انتشارات رسش فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب شخصیت پردازی و زاویه دید در داستان (کارگاه داستان ۳) نویسنده اورسون اسکات کارد مترجم پریسا خسروی سامانی انتشارات رسش فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب کارگاه داستان ۱ (طرح در داستان) نویسنده انسن دیبل مترجم مهرنوش طلائی انتشارات رسش فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب منازعه در پیرهن (بازخوانی شعر دهه ی هفتاد) نویسنده بهزاد خواجات مترجم انتشارات رسش فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب علیه تفسیر (مجموعه جستارها)،(هنر،ادبیات،فلسفه۲۴) نویسنده سوزان سانتاگ مترجم احسان کیانی خواه انتشارات حرفه نویسنده فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب فریاد بلند عصیان:نگرشی به زن در آثار فروغ (هوای تازه۱۲) نویسنده منصوره اشرافی مترجم انتشارات شورآفرین فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب کارگاه داستان ۵ (توصیف در داستان) نویسنده مونیکا وود مترجم نیلوفر اربابی انتشارات رسش فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب منادیان قیامت (نقش اجتماعی-سیاسی ادبیات در ایران معاصر) نویسنده محمدرضا قانون پرور،مریم طرزی مترجم انتشارات آگه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن نویسنده فروغ صهبا مترجم انتشارات آگه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب به سوی زبان شناسی شعر نویسنده مهران مهاجر،محمد نبوی مترجم انتشارات آگه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب متنبی و سعدی و ماخذ مضامین سعدی در ادبیات عربی نویسنده حسین علی محفوظ مترجم انتشارات روزنه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب همنوا با مرغ سحر:زندگی و شعر علی اکبر دهخدا (چهره های شعر معاصر ایران) نویسنده بلقیس سلیمانی مترجم انتشارات ثالث فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب شعر العجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران (۲جلدی) نویسنده شبلی نعمانی مترجم محمدتقی فخر دائی گیلانی انتشارات دنیای کتاب فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب شکل های زندگی نویسنده مشیت علایی مترجم انتشارات کتاب آمه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب بوطیقای چخوف نویسنده ای پی چوداکف و دیگران مترجم قدرت قاسمی پور انتشارات رسش فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب میراث مولوی (شعر و عرفان در اسلام) نویسنده ویلیام چیتیک و دیگران مترجم مریم مشرف انتشارات سخن فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب کهن دیارا:نقد و تحلیل و گزیده اشعار نادر نادرپور (در ترازوی نقد ۹) نویسنده مترجم انتشارات سخن فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب شبی هم در آغوش دریا:نقد و تحلیل و گزیده اشعار حمیدی شیرازی (در ترازوی نقد ۵) نویسنده محمد خلیلی مترجم انتشارات سخن فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب من زبان وطن خویشم...:نقد و تحلیل و گزیده اشعار ملک الشعراء بهار (در ترازوی نقد ۴) نویسنده میلاد عظیمی مترجم انتشارات سخن فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب داستان فارسی و سرگذشت مدرنیته در ایران (گفتارهایی در نقد ادبی) نویسنده حورا یاوری مترجم انتشارات سخن فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب عقاب:کارنامه زندگی و نقد و تحلیل اشعار پرویز ناتل خانلری (در ترازوی نقد۱۰) نویسنده میلاد عظیمی مترجم انتشارات سخن فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب از پاژ تا دروازه رزان (جستارهایی در زندگی و اندیشه فردوسی) نویسنده محمدجعفر یاحقی مترجم انتشارات سخن فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب پادشاه فتح:نقد و تحلیل و گزینه اشعار نیما یوشیج (در ترازوی نقد ۷) نویسنده مترجم انتشارات سخن فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب از قصه به رمان (بررسی امیرارسلان به منزله متن گذار از دوران قصه به عصر رمان) نویسنده هادی یاوری مترجم انتشارات سخن فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب پروین اعتصامی پایه گذار ادبیات نئوکلاسیک ایران نویسنده مریم مشرف مترجم انتشارات سخن فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب عمران صلاحی (تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران) نویسنده کیوان باژن مترجم انتشارات ثالث فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب درآمدی به گفتمان شناسی (زبان و ادبیات۴۹) نویسنده لطف الله یارمحمدی مترجم انتشارات هرمس فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب کلید واژه های ادبیات ۶ (گفتمان) نویسنده سارا میلز مترجم موسسه خط ممتد اندیشه انتشارات نشانه فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

مهدی احمدی

مهدی احمدی نسبت به کتاب صورت ببر ابراز علاقه کرد.

21:38:40-1398/03/06

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.

برای نوشتن یادداشت باید وارد شوید.