اجمالی

d c

تاریخ عضویت: 1397/08/07

از

دوستان
تصاویر
ویدئوها
مورد علاقه ها
خرید کتاب سمینار تصویری روابط فروش در عصر جدید (مجموعه سمینارهای دید مثبت) نویسنده جیم کت کارت مترجم  انتشارات دید مثبت فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب فیلم آموزشی قدرت کلام موثر در فروش موفق (مجموعه سمینارهای دید مثبت) نویسنده جرج والتر مترجم  انتشارات لوح مثبت فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب
خرید کتاب فیلم آموزشی اثر مرکب نویسنده دارن هاردی مترجم  انتشارات دید مثبت فروشگاه اینترنتی-آنلاین کتاب من و کتاب