عنوان کتاب، نویسنده، مترجم، شابک :
موضوعات و گروه ها
تاریخ ایران (562) سفرنامه (35) موسیقی (102) خودشناسی (41) ماوراءالطبیعه (89) روانشناسی موفقیت (579) شعرخارجی (250) جامعه شناسی (253) نمایشنامه (243) آموزشی (304) دانستنیها (857) کتابهای مرجع (46) روانشناسی ازدواج و زناشویی (263) ادبیات فارسی (451) مدیریت (199) عرفان (339) مقاله ادبی (79) آموزشی کودک و نوجوان (1393) کلمات قصار (394) رمان تاریخی (157) اقتصاد (61) روانشناسی کار و تجارت (344) فرهنگها (158) تاریخ جهان (161) سیاسی (186) روانشناسی (1198) مجموعه داستان ایرانی (645) زبانهای خارجی (87) قرآن و تفسیر (177) ورزش (117) شعر فارسی (1246) آشپزی و شیرینی پزی (205) دواوین (264) جغرافیا (53) کامپیوتر (111) روانشناسی ارتباط (150) ادبیات جهان (5659) عکس و نقاشی (140) نقد ادبی (387) خیاطی و گلسازی (112) کمک آموزشی (138) رمان خارجی (1297) روانشناسی کودک و نوجوان (574) فلسفه و منطق (268) تقویم و سررسید (219) سینما و تاتر (169) نقشه ها واطلسها (130) داستان کودک و نوجوان (3076) رمان کودک و نوجوان (578) مجموعه داستان خارجی (408) زندگینامه (472) فیلمنامه (41) شعر کودک و نوجوان (378) هنر (403) مکاتب و ادیان (336) پزشکی و بهداشت (638) رمان ایرانی (1056) حقوق و قوانین (58) فال و تعبیرخواب (60)
تعداد نتیجه یافت شده 58 عنوان مرتب سازی بر اساس:
1.قوانین_و_مقررات_مربوط_به_تخلفات_اداری_۱۳۹۶_انتشارات_دوران__جهانگیر_منصور
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری ۱۳۹۶ - -

نویسنده: جهانگیر منصور

ناشر: دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۴۱۱

چاپ بیست و چهارم - ۱۳۹۶

انتشارات دوران 63.750 ریال

قیمت پشت جلد:

75,000 ریال

قیمت manoketab.com:

63,750 ریال

1

سفارش

2.قانون_روابط_موجر_و_مستأجر_۱۳۹۶_انتشارات_دوران__جهانگیر_منصور
قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۹۶ - -

نویسنده: جهانگیر منصور

ناشر: دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۵۴۱

چاپ پنجاه و یکم - ۱۳۹۶

انتشارات دوران 51.000 ریال

قیمت پشت جلد:

60,000 ریال

قیمت manoketab.com:

51,000 ریال

0

سفارش

3.قانون_اساسی-مدنی_جمهوری_اسلامی_ایران_۱۳۹۶_انتشارات_دوران__جهانگیر_منصور
قانون اساسی-مدنی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۶ - -

نویسنده: جهانگیر منصور

ناشر: دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۲۹۹

چاپ 54 - ۱۳۹۶

انتشارات دوران 102.000 ریال

قیمت پشت جلد:

120,000 ریال

قیمت manoketab.com:

102,000 ریال

1

سفارش

4.قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران_۱۳۹۶_انتشارات_دوران__جهانگیر_منصور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۶ - -

نویسنده: جهانگیر منصور

ناشر: دوران

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۸۸۹۱۰۷۲

چاپ 120 - ۱۳۹۶

انتشارات دوران 38.250 ریال

قیمت پشت جلد:

45,000 ریال

قیمت manoketab.com:

38,250 ریال

0

سفارش

5.قانون_آئین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب__در_امور_مدنی__۱۳۹۶_انتشارات_دوران__جهانگیر_منصور
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ۱۳۹۶ - -

نویسنده: جهانگیر منصور

ناشر: دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۶۴۰

چاپ 62 - ۱۳۹۶

انتشارات دوران 68.000 ریال

قیمت پشت جلد:

80,000 ریال

قیمت manoketab.com:

68,000 ریال

0

سفارش

6.قانون_جدید_حمایت_خانواده_۱۳۹۶_انتشارات_دوران__جهانگیر_منصور
قانون جدید حمایت خانواده ۱۳۹۶ - -

نویسنده: جهانگیر منصور

ناشر: دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۶۲۶

چاپ ششم - ۱۳۹۶

انتشارات دوران 51.000 ریال

قیمت پشت جلد:

60,000 ریال

قیمت manoketab.com:

51,000 ریال

0

سفارش

7.قانون_کار،قانون_بیمه_بیکاری_۱۳۹۶_انتشارات_دوران__جهانگیر_منصور
قانون کار،قانون بیمه بیکاری ۱۳۹۶ - -

نویسنده: جهانگیر منصور

ناشر: دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۵۱۰

چاپ 81 - ۱۳۹۶

انتشارات دوران 110.500 ریال

قیمت پشت جلد:

130,000 ریال

قیمت manoketab.com:

110,500 ریال

3

سفارش

8.قوانین_و_مقررات_مربوط_به_تعزیرات_حکومتی۱۳۹۶_انتشارات_دوران__جهانگیر_منصور
قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی۱۳۹۶ - -

نویسنده: جهانگیر منصور

ناشر: دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۴۴۲

چاپ سیزدهم - ۱۳۹۶

انتشارات دوران 153.000 ریال

قیمت پشت جلد:

180,000 ریال

قیمت manoketab.com:

153,000 ریال

2

سفارش

9.قوانین_و_مقررات_مربوط_به_اجرای_احکام_۱۳۹۶_انتشارات_دوران__جهانگیر_منصور
قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام ۱۳۹۶ - -

نویسنده: جهانگیر منصور

ناشر: دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۶۳۳

چاپ نوزدهم - ۱۳۹۶

انتشارات دوران 119.000 ریال

قیمت پشت جلد:

140,000 ریال

قیمت manoketab.com:

119,000 ریال

0

سفارش

10.قوانین_چک،سفته،برات،قانون_جدید_صدور_چک_۱۳۹۶_انتشارات_دیدار__جهانگیر_منصور
قوانین چک،سفته،برات،قانون جدید صدور چک ۱۳۹۶ - -

نویسنده: جهانگیر منصور

ناشر: دیدار

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۰۴۰۸۲۵

چاپ 54 - ۱۳۹۶

انتشارات دیدار 63.750 ریال

قیمت پشت جلد:

75,000 ریال

قیمت manoketab.com:

63,750 ریال

1

سفارش